Frågor & svar

Nedan svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring förmånscykel.

Medarbetare

Vad tjänar jag som anställd på upplägget med förmånscykel?

Med Bike Benefits dras leasingkostnaden direkt från din bruttolön samtidigt som arbetsgivaren bidrar med besparingar i arbetsgivaravgifter till leasingkostnaden. Detta resulterar i att cykelköpet blir billigare än om du köper cykeln privat.

Sedan januari 2022 har varje anställd även rätt att dra av upp till 3 000 kr per år från den beskattade cykelförmånen, vilket gör förmånscykeln ännu mer förmånlig än tidigare. Besparingarna varierar normalt sett mellan 25-45% beroende på cykelns pris och marginalskatt.

Dessutom har du möjlighet att efter 36 månader köpa loss cykeln till ett förmånligt pris som är i linje med marknadsvärdet. För närvarande utgör 20% av nyvärdet en riktningsgivande prisnivå för en 36 månader gammal cykel.

Utforska vår kalkylator för att se exakt hur mycket du kan spara på just din cykel.

Vad är en förmånscykel?

Förmånscykel är ett prisvärt sätt att skaffa en kvalitetscykel genom din arbetsgivare. Som anställd betalar du för cykeln genom avdrag på din bruttolön. Tack vare fördelaktig beskattning blir priset avsevärt lägre än om du köper cykeln själv i en vanlig cykelbutik. Förmånen är helt kostnadsfri för arbetsgivaren.

Förmånscykeln är tillgänglig för alla anställda i Sverige, oavsett om de arbetar för ett småföretag eller ett stort industriföretag.

Hur får vi förmånscyklar på vårt jobb?

 Bike Benefits assisterar företag av varierande storlek med att implementera förmånscyklar. Att erbjuda cykeln som en löneförmån är kostnadsneutralt för dig som arbetsgivare. Hela processen är okomplicerad och kan enkelt genomföras.

Om du är arbetsgivare kan du läsa mer om hur det fungerar och anmäla ditt intresse direkt på vår webbplats. När ett avtal är upprättat kan dina medarbetare enkelt beställa sina cyklar via vår förmånsportal.

Efter överenskommelse kan vi finnas på er arbetsplats för provcykling av dom mest populära modellerna.

Hur beställer en anställd sin förmånscykel?

Den anställde beställer sin cykel genom vår portal som ni får tillgång till när avtal signerats. I beställningsportalen, som blir tillgänglig när företaget har ingått avtal med Bike Benefits Sverige AB, kan du se din månatliga kostnad för den cykel du har valt. 

För att underlätta administrationen är beställningsfönstret öppet under en bestämd tid då medarbetaren kan bestämma vilken cykel man vill ha, och efter överenskommelse med företaget kan en visning med provkörning ordnas med dom mest populära modellerna.. 

Efter att cykeln har beställts tillhandahåller vi dig information om alla avdrag som behöver hanteras i förhållande till den anställde. Fakturor utfärdas sedan månadsvis av vår finansiär under hela avtalsperioden när avtalen har trätt i kraft.

Hur kan jag få en förmånscykel?

För att kunna dra nytta av förmånscykeln med bruttolöneavdrag måste din arbetsgivare ingå ett avtal med Bike Benefits. Det är kostnadsneutralt för företaget att erbjuda förmånscyklar till de anställda, vilket gör införandet enklare.

Prata med din chef eller HR-ansvarig och uppmana dem att kontakta Bike Benefits eller använd ”tipsa din arbetsgivare” under medarbetare. Du kan också prata direkt med oss, vi hjälper dig gärna.

Vem tecknar jag avtalet med?

Avtalet tecknas mellan arbetsgivare och anställd. Det är ett s.k. “Underuthyrningsavtal” som du godkänner när du beställer din cykel.

Vad kostar det mig att använda förmånscykel?

Din kostnad beräknas främst beroende på två faktorer: vilken cykel du väljer och din marginalskatt.

Din arbetsgivare gör ett bruttolöneavdrag och lägger eventuellt till ett förmånsvärde varje månad. Med skatteregler från 2022 subventionerar staten dessutom förmånsvärden upp till 3 000 kr per år. Du kan testa i kalkylen under medarbetare vad olika prisnivåer ungefär kommer att kosta dig, vanligtvis sparar du mellan 20-45% jämfört med privat köp i butik.

I beställningsportalen, som blir tillgänglig när företaget har ingått avtal med Bike Benefits Sverige AB, kan du se din exakta månatliga kostnad för den cykel du har valt.

Du slipper själv lägga ut sparade pengar och att istället växla lön mot en cykel gör det smidigt för dig att ha en kvalitetscykel under lång tid som dessutom inkluderar en trygghetsförsäkring vid eventuellt stöld.

 

Kan man ha flera förmånscyklar?

Ja, enligt Skatteverket finns inget hinder för att ta ut flera förmånscyklar samtidigt. Men vi rekommenderar att du frågar din arbetsgivare innan du beställer.

Vad händer om cykeln blir stulen?

Du ansvarar för att cykeln är försäkrad via din hemförsäkring och hanterar stölden på samma vis som om du ägde cykeln privat.

Bike benefits inkluderar en trygghetsförsäkring som täcker upp självrisken i din hemförsäkring (upp till 12 500 kronor) om din cykel blir stulen. Den täcker också eventuella åldersavdrag som ditt hemförsäkringsbolag tillämpar och kompenserar för skillnaden mellan ditt hemförsäkringsbolags maximala ersättning och priset på din cykel, upp till högst 50 000 kronor. Bike benefits stöldskyddsregistrerar även alla cyklar i Sveriges största cykelregister för sökbarhet om cykeln blir stulen.

Måste man köpa loss sin cykel?

Nej. Men du har möjlighet att köpa ut den till gällande marknadsvärde som vanligtvis har ett typiskt värde på ca 20% av köpesumman.

Är förmånscykeln försäkrad?

Hemförsäkring är ett krav för att få tillgång till förmånscyklar.

Bike benefits inkluderar alltid en trygghetsförsäkring som täcker upp självrisken i din hemförsäkring om din cykel blir stulen. 

Den täcker också eventuella åldersavdrag som ditt hemförsäkringsbolag tillämpar och kompenserar för skillnaden mellan din hemförsäkringsbolags maximala ersättning och priset på din cykel, upp till högst 50 000 kronor.

Försäkringen täcker även självrisken vid stöld av elcykelbatteri samt att cykeln stöldskyddsregistreras i Sveriges största sökbara cykelregister.

Obs: Bike benefits ger ett unikt och tryggt skydd i händelse av stöld och medarbetaren riskerar inte att hamna i en skuldfälla vilket kan bli konsekvensen med ett mindre genomtänkt upplägg. 

Ingår service?

Bike benefits tillhandahåller en garantiservice som innebär att användarna kan få hjälp vid eventuella fabriksfel. Om du önskar en mer omfattande årlig underhållsservice kan du enkelt teckna ett serviceavtal med din lokala cykelbutik. Speciellt om du väljer en elcykel, träningscykel eller planerar att använda din förmånscykel regelbundet, rekommenderar vi en årlig service för att säkerställa optimal funktion och bibehålla garantier. Reparationer och utbyte av slitna delar måste man själv bekosta. 

Är cykeln färdigmonterad vid leverans?

Ja, alltid monterad och körklar vid leverans av experter från din lokala cykelbutik. Vid eventuell hemleverans är det mindre montering att göra själv.

När och hur levereras cykeln?

Cykeln levereras normalt inom ett par veckor efter att beställningsfönstret har stängts. I de flesta fall hämtar du ut cykeln i din lokala cykelbutik, monterad och körklar av experter. I vissa överenskomna fall sker leveransen till arbetsplatsen alternativt till din bostad.

Vilka garantier gäller?

Garantier för din cykel gäller i enlighet med vad tillverkaren utlovat.

Vad händer om anställningen upphör under avtalsperioden?

Om en anställning upphör före avtalets utgång erbjuder Bike benefits olika alternativ beroende på den anställdes individuella omständigheter. Det är dock arbetsgivaren som fattar beslut om hur förmånen ska hanteras och administreras, vilket formar avslutningen av avtalet med Bike benefits.

Detta kan specificeras i den förmånspolicy som ni etablerar med era anställda, och för att underlätta för er har vi en färdig mall tillgänglig.

Vid anställningens upphörande kan arbetsgivaren reglera eventuella återstående bruttolöneavdrag genom att inkludera dem i slutlönen och medarbetaren får erbjudande att köpa ut cykeln till vid tiden gällande marknadspris eller lämna tillbaka den.

Man kan också komma överens med någon kollega på företaget som övertar cykeln och avtalet, med pågående bruttolöneavdrag fram till det ursprungliga avtalets planerade avslut. Denna person erbjuds också möjligheten att köpa ut cykeln till vid tiden gällande marknadspris, eller lämna tillbaka den. Sista alternativet är att din framtida arbetsgivare övertar leasingavtalet om så är möjligt.

Hur mycket kostar det att köpa loss cykeln efter avtalstiden?

Enligt Skatteverkets regelverk ska utköp göras till gällande marknadsvärde vid den aktuella tidpunkten för utköpet. Med rådande skatteregler kan och får vi inte göra gissningar eller förutspå vad eventuell kostnad kommer att vara. Bike benefits genomför en värdering vid den tiden och vanligtvis värderas den till cirka 20% av köpesumman. Detta överensstämmer med hur försäkringsbolag värderar cyklar.

Detta kan specificeras i den förmånspolicy som ni etablerar med era anställda, och för att underlätta för er har vi en färdig mall tillgänglig.

Vid anställningens upphörande kan arbetsgivaren reglera eventuella återstående bruttolöneavdrag genom att inkludera dem i slutlönen och medarbetaren får erbjudande att köpa ut cykeln till vid tiden gällande marknadspris eller lämna tillbaka den.

Man kan också komma överens med någon kollega på företaget som övertar cykeln och avtalet, med pågående bruttolöneavdrag fram till det ursprungliga avtalets planerade avslut. Denna person erbjuds också möjligheten att köpa ut cykeln till vid tiden gällande marknadspris, eller lämna tillbaka den. Sista alternativet är att din framtida arbetsgivare övertar leasingavtalet om så är möjligt.

Arbetsgivare

Varför bör vårt företag erbjuda förmånscyklar på arbetsplatsen?

Förmånscykeln blir alltmer populär bland arbetsgivare på grund av dess många fördelar.

Utöver de betydande hälso- och miljöeffekterna som cykling medför, utgör förmånscykeln en eftertraktad förmån för anställda och bidrar till att skapa en mer attraktiv arbetsplats. Dessutom innebär det stora besparingar, eftersom cykling inte är föremål för samma straffbeskattning som andra transportmedel.

Den anställde kan spara upp till 45% jämfört med att köpa en cykel privat, samtidigt som det för arbetsgivaren är helt kostnadsneutralt.

Ni får en positivare, friskare och mer koncentrerad medarbetare med färre sjukskrivningsdagar och bidrar till en hållbar, hälsosam och ekonomiskt fördelaktig livsstil. 

Blir det mycket administration för oss som arbetsgivare?

Nej. Tjänsten innebär väldigt lite administration för arbetsgivaren. 

Den anställde beställer sin cykel genom vår förmånsportal som ni får tillgång till när avtal signerats med Bike Benefits Sverige AB. Där kan medarbetaren se sin månatliga kostnad för den cykel man har valt. 

För att underlätta administrationen är beställningsfönstret öppet under en bestämd tid då medarbetaren kan bestämma vilken cykel man vill ha, efter överenskommelse med företaget kan en visning med provkörning ordnas med dom mest populära modellerna.

När beställningsfönstret har stängts tillhandahåller vi dig information om alla avdrag som behöver hanteras i förhållande till den anställde med bruttolöneavdrag, förmånsvärden och vad som ska dras på lönen för varje medarbetare. Fakturor utfärdas sedan månadsvis av vår finansiär under hela avtalsperioden när avtalen har trätt i kraft.

Bike benefits sköter hela hanteringen vid leasingavslut, erbjudandet till medarbetarna och ev. återtag av cyklarna. 

Hur mycket kostar detta för mitt företag?

Att erbjuda förmånscyklar till anställda medför inga extra kostnader för arbetsgivaren eftersom den anställde själv finansierar leasingkostnaderna för förmånscykeln genom sitt bruttolöneavdrag. Genom att betala ut en lägre lön täcks helt enkelt de månatliga leasingkostnaderna. Lösning belastar inte er balansräkning.

Vissa arbetsgivare väljer att subventionera detta erbjudande för att främja användningen av cyklar ytterligare. Subventionen utgör en investering i en positivare, friskare och mer produktiv arbetsstyrka. Förmånen bidrar dessutom till att locka till sig och behålla personal.

Hur ser avtalsstukturen ut?

Enligt Skatteverkets regler måste förmånscykeln köpas, leasas eller hyras av arbetsgivaren. Avtalen för leasing måste därför upprättas av dig som arbetsgivare. Det innebär att du behöver ingå avtal med oss och leasingbolaget för att kunna erbjuda cykelleasing till dina anställda. För att överföra rättigheter och skyldigheter till den anställde krävs ett användaravtal som reglerar förmånscykelns användning. Vi tillhandahåller en standardmall för detta avtal, men du har även möjlighet att anpassa villkoren.

Vad ingår i avtalet?

Bike benefits, förmånscyklar via din arbetsgivare ger dig tillgång till en cykel på ett enkelt, förmånligt och tryggt sätt.

Hyran inkluderar cykeln med vår trygghetsförsäkring och självklart monterad och körklar cykel för din säkerhet vid leverans från din lokala cykelbutik.

Tryggt ägande och support under hela leasingperioden.

Är räntan fast eller rörlig?

Bike benefits har en fast ränta på förmånscyklarna, den ändras inte under avtalet. Extra trygghet i rådande världsläge. 

Vad händer vid förmånens slut?

Löneförmånen gäller under en begränsad period på 36 månader. När perioden är slut upphör löneavdraget och medarbetaren har möjlighet att:

1. Köpa cykeln till för tiden aktuellt marknadsvärdet.

2. Lämna cykeln till Bike Benefits lokala butik. Alternativt returnera cykeln till Bike Benefits Sverige AB.

3. Leasa en ny cykel.

Enligt Skatteverket kan du köpa cykeln till det för tiden aktuella marknadsvärdet. Bike benefits genomför en värdering vid den tiden och vanligtvis värderas den till cirka 20% av köpesumman. Detta överensstämmer med hur försäkringsbolag värderar cyklar.

Om cykeln returneras bör den vara i leveransskick, förutom normalt slitage. Medarbetaren debiteras för skador utöver detta och för saknad utrustning. Så länge ramen och väsentliga delar är oskadade betraktas det vanligtvis som normalt slitage. Alla cykelns funktioner såsom växlar och bromsar måste dock vara i gott skick.